DNA Holding

Tận tâm – Đam mê Tận tâm – Đam mê

Tận tâm – Đam mê

Tôn vinh sự nhiệt thành, tận tâm trong quá trình…

Tận tâm – Đam mê Tận tâm – Đam mê

Tận tâm – Đam mê

Tôn vinh sự nhiệt thành, tận tâm trong quá trình…

Tận tâm – Đam mê Tận tâm – Đam mê

Tận tâm – Đam mê

Tôn vinh sự nhiệt thành, tận tâm trong quá trình…

Tận tâm – Đam mê Tận tâm – Đam mê

Tận tâm – Đam mê

Tôn vinh sự nhiệt thành, tận tâm trong quá trình…

Tận tâm – Đam mê Tận tâm – Đam mê

Tận tâm – Đam mê

Tôn vinh sự nhiệt thành, tận tâm trong quá trình…

Tận tâm – Đam mê Tận tâm – Đam mê

Tận tâm – Đam mê

Tôn vinh sự nhiệt thành, tận tâm trong quá trình…

Tận tâm – Đam mê Tận tâm – Đam mê

Tận tâm – Đam mê

Tôn vinh sự nhiệt thành, tận tâm trong quá trình…

Chuyên nghiệp – Tốc độ Chuyên nghiệp – Tốc độ

Chuyên nghiệp – Tốc độ

Xây dưng hệ sinh thái thực phẩm hiện đại

Chuyên nghiệp – Tốc độ Chuyên nghiệp – Tốc độ

Chuyên nghiệp – Tốc độ

Xây dưng hệ sinh thái thực phẩm hiện đại

Chuyên nghiệp – Tốc độ Chuyên nghiệp – Tốc độ

Chuyên nghiệp – Tốc độ

Xây dưng hệ sinh thái thực phẩm hiện đại

Chuyên nghiệp – Tốc độ Chuyên nghiệp – Tốc độ

Chuyên nghiệp – Tốc độ

Xây dưng hệ sinh thái thực phẩm hiện đại

Chuyên nghiệp – Tốc độ Chuyên nghiệp – Tốc độ

Chuyên nghiệp – Tốc độ

Xây dưng hệ sinh thái thực phẩm hiện đại

Chuyên nghiệp – Tốc độ Chuyên nghiệp – Tốc độ

Chuyên nghiệp – Tốc độ

Xây dưng hệ sinh thái thực phẩm hiện đại

Chuyên nghiệp – Tốc độ Chuyên nghiệp – Tốc độ

Chuyên nghiệp – Tốc độ

Xây dưng hệ sinh thái thực phẩm hiện đại

Chia sẻ - Đồng hành Chia sẻ - Đồng hành

Chia sẻ - Đồng hành

Đảm bảo chất lượng sản phẩm từ nông trại đến…

Chia sẻ - Đồng hành Chia sẻ - Đồng hành

Chia sẻ - Đồng hành

Đảm bảo chất lượng sản phẩm từ nông trại đến…

Chia sẻ - Đồng hành Chia sẻ - Đồng hành

Chia sẻ - Đồng hành

Đảm bảo chất lượng sản phẩm từ nông trại đến…

Chia sẻ - Đồng hành Chia sẻ - Đồng hành

Chia sẻ - Đồng hành

Đảm bảo chất lượng sản phẩm từ nông trại đến…

Chia sẻ - Đồng hành Chia sẻ - Đồng hành

Chia sẻ - Đồng hành

Đảm bảo chất lượng sản phẩm từ nông trại đến…

Chia sẻ - Đồng hành Chia sẻ - Đồng hành

Chia sẻ - Đồng hành

Đảm bảo chất lượng sản phẩm từ nông trại đến…

Chia sẻ - Đồng hành Chia sẻ - Đồng hành

Chia sẻ - Đồng hành

Đảm bảo chất lượng sản phẩm từ nông trại đến…

Minh bạch – Uy tín Minh bạch – Uy tín

Minh bạch – Uy tín

Tôn trọng sư minh bạch trong sản xuất, chế biến…

Minh bạch – Uy tín Minh bạch – Uy tín

Minh bạch – Uy tín

Tôn trọng sư minh bạch trong sản xuất, chế biến…

Minh bạch – Uy tín Minh bạch – Uy tín

Minh bạch – Uy tín

Tôn trọng sư minh bạch trong sản xuất, chế biến…

Minh bạch – Uy tín Minh bạch – Uy tín

Minh bạch – Uy tín

Tôn trọng sư minh bạch trong sản xuất, chế biến…

Minh bạch – Uy tín Minh bạch – Uy tín

Minh bạch – Uy tín

Tôn trọng sư minh bạch trong sản xuất, chế biến…

Minh bạch – Uy tín Minh bạch – Uy tín

Minh bạch – Uy tín

Tôn trọng sư minh bạch trong sản xuất, chế biến…

Minh bạch – Uy tín Minh bạch – Uy tín

Minh bạch – Uy tín

Tôn trọng sư minh bạch trong sản xuất, chế biến…

Các thành viên

Giới thiệu về DNA holding

Giới thiệu về DNA holding

DNA holding hoạt động dưới mô hình cấu trúc của Holding, hiện là chủ quản của 5 công ty thành viên bao gồm:
- Công ty CP Thực Phẩm Hữu Nghị (Hữu Nghị Food)
- Công ty CP Thực phẩm Quốc tế Alpha (Alpha Food)
- Công ty CP Công nghệ Thực phẩm Đông Nam Á (DNA Food)
- Công ty CP Quốc tế Bamboo (Bamboo)
- Công ty CP bao bì Đông Nam Á (DNA Pack)

Xem thêm

© 2019 DNA™ All rights reserved

DNA Holding